Privacy Policy

Privacyverklaring

AankoopMakelaar Tilleman, gevestigd Baesjoulaan 2 4005 GH Tiel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

 • Persoonsgegevens die wij verwerken
 • Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
 • Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
 • Geautomatiseerde besluitvorming
 • Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
 • E-maillijst
 • Gegevens klanten en potentiële klanten
 • Delen van persoonsgegevens met derden
 • Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
 • Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
 • Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
 • Contactgegevens

André Tilleman is de Functionaris Gegevensbescherming van AankoopMakelaar Tilleman.
Hij is te bereiken via andre@aankoopmakelaartilleman.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

AankoopMakelaar Tilleman verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een gratis e-book aan te vragen, een formulier in te vullen, gebruik te maken van onze diensten.
 • Locatiegegevens
 • Foto’s en video’s

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via andre@aankoopmakelaartilleman.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

AankoopMakelaar Tilleman verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het opstellen van een opdrachtbevestiging voor de aankoop van een particuliere woning.
 • Het afhandelen van uw betaling.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
 • AankoopMakelaar Tilleman verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

E-maillijst
Als je op de e-maillijst staat ontvang je updates over onder andere nieuwe blog artikelen. Je kunt u op elk moment uitschrijven als je deze mails niet meer wilt ontvangen met de link onderaan elke mail. Je wordt dan uit het bestand gehaald.

Gegevens klanten en potentiële klanten
Gegevens van klanten en potentiële klanten worden altijd bewaard, tenzij wordt afgesproken dat de gegevens eerder verwijderd worden. Het gaat om onder andere ingevulde formulieren, e-mails, offertes, gespreksnotities, logboek van uitgevoerde werkzaamheden, facturen.

Delen van persoonsgegevens met derden

AankoopMakelaar Tilleman deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. AankoopMakelaar Tilleman blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Voor het verwerken van persoonsgegevens maakt AankoopMakelaar Tilleman gebruik van systemen, bedrijven en organisaties die hun gegevens goed beschermen en voldoen aan de GDPR/AVG.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

AankoopMakelaar Tilleman gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone.

AankoopMakelaar Tilleman gebruikt functionele cookies om er voor te zorgen dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden kunnen worden.

Daarnaast plaatsen we analytische cookies die het surfgedrag van bezoekers anoniem bijhouden (Google Analytics en Hotjar).

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden:

Convertfox: tracking cookie die websitebezoek meet (nodig voor chat)
Facebook: tracking cookie die websitebezoek meet (nodig voor Facebook advertenties)
Youtube: tracking cookie die websitebezoek meet (nodig om Youtube video’s te kunnen laten zien)
Vimeo: tracking cookie die websitebezoek meet (nodig om Vimeo video’s te kunnen laten zien)

Je kunt je afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door AankoopMakelaar Tilleman en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar andre@aankoopmakelaartilleman.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

AankoopMakelaar Tilleman wil jou er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

AankoopMakelaar Tilleman neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via andre@aankoopmakelaartilleman.nl.

versie 26 juni 2022